Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

50

Tội
Mượn hoa dâng Phật thâm trầm. gian
Dựa gió sôi bùng hương quỳnh. tàn
Vấy hơi hướm tích người xưa. mượn
Trùng thỏa nhớ nhung giọt trăng. an
..
Ai. buông câu trách chùng nửa ý
Đấy. cắt tâm tư hẩng đôi hàng
Mất. nhiều hay ít do thiên định
Còn. đầy hay cạn đọa đành mang.
..

1 nhận xét:

cong ty bao ve nói...

Hình ảnh Hải Âu gợi cho tội sự rung động ! Cảm giác yên bình